Foto del castell

INVENTARI CASTELL DE MORELLA I EDIFICIS ANNEXOS


Notari: Lluís Maçana (1559). AHEM
Resum: Estant presents Joaquim Saura de Roman, cavaller i alcaid del Castell de Morella, i Gaspar Despens
de Cubells, sots alcaid, es fa inventari de les armes i altres coses del Castell