FORMULARI PER CONCERTS O ESDEVENIMENTS

El conjunt de l’Arxiprestal de Morella pot acollir esdeveniments i concerts amb prèvia consulta i sol·licitud. 

Sol·licitant:

Condicions d’ús de la Basílica

INFORMACIÓ

Una vegada rebuda aquesta sol·licitud, per escrit i al correu info@basilicademorella.org dins el termini mínim establert: dos mesos abans de la data proposada per realitzar el concert o esdeveniment, la parròquia l’estudiarà i acceptarà o rebutjarà la proposta presentada. Si es necessita més informació, es demanarà per la mateixa via.

Abans del concert s’haurà d’enviar al correu indicat el rebut de l’assegurança locativa. Si una setmana abans no s’ha presentat es suspendrà l’autorització.

 

CONDICIONS D’ÚS DE LA BASÍLICA

Per fer concerts o altres activitats culturals a l’Arxiprestal-Basílica de Morella

Els temples, són els llocs on es reuneix la comunitat cristiana, el poble de Déu, per escoltar la Paraula de Déu, per pregar, per rebre els sagraments, per celebrar l’Eucaristia i adorar-la en moments determinats.

Per tant, d’acord amb la normativa de l’Església, els temples no es poden considerar simplement com a llocs “públics”, disponibles per a qualsevol tipus de reunions. “Són llocs sagrats, destinats amb caràcter permanent al culte de Déu, des del moment de la seva dedicació”. (CCD “Concerts en les esglésies” 5). Les esglésies són llocs adequats en els que les persones poden aconseguir, en el silenci o la pregària, la pau de l’esperit o la llum de la fe. Tot això, segons l’esmentat document vaticà, només podrà seguir sent possible si els temples conserven la seva pròpia identitat.

Des d’esta perspectiva i seguint les disposicions de l’Església, especialment el Codi de Dret Canònic i el document “Concerts en les esglésies” recordem les condicions requerides per poder demanar algun espai de l’Arxiprestal – Basílica de Morella per a realitzar un concert o un acte cultural:

 1. El concert ha de ser de música religiosa, tant si és coral com instrumental
 2. S’ha de presentar, almenys dos mesos abans de la data elegida per a la realització del concert, una sol·licitud (segons el formulari adjunt) escrita dirigida al Sr. Rector de la Parròquia de Morella en la que s’especifiqui: qui organitza, per què vol utilitzar la Basílica, quina finalitat té l’activitat, en quin espai es vol realitzar, quina és la data que es demana i quines són les obres que s’interpretaran (a ser possible el programa sencer i detallat del concert). Esta sol·licitud serà enviada per correu electrònic a info@basilicademorella.org (repetim: almenys dos mesos abans de la data proposada).
 3. Els intèrprets i els assistents respectaran el caràcter sagrat del lloc, tant en la manera de vestir com en la de comportar-se.
 4. No s’utilitzarà per a res l’Altar on es celebra l’Eucaristia.
 5. Si es vol il·luminar, projectar o fer alguna decoració haurà d’explicar-se en l’escrit que es presenti i haurà de rebre aprovació expressa.
 6. Ningú consideri acceptada la seva proposta mentre no rebi un correu electrònic en el que se li digui expressament en nom de la Parròquia que se li permet realitzar l’acte proposat. Per això, no es pot programar ni anunciar abans de rebre resposta afirmativa. Si és aixina, si se li dona l’aprovació, a més de les condicions anteriors haurà d’atendre’s també les següents.
  1. Qui organitzi el concert presentarà dies abans el rebut de responsabilitat locativa per al dia i hora del concert.
  2. Es farà responsable de la reorganització de l’espai i de tornar-ho tot al seu lloc.
  3. Es farà càrrec de les despeses de llum, vigilància i manteniment per un import de 150 € + impostos al número de compte que se’ls indicarà en la factura corresponent. Si es realitza cobrament a l’entrada, els organitzadors hauran d’abonar el 20% de les entrades amb un mínim de 150€ + impostos.
  4. En tots els materials de propaganda hauran de constar els logotips de col·laboració de la parròquia.
 7. Amb determinats organismes (com l’Ajuntament) es poden establir convenis especials.

Amb aquestes disposicions seguim el que ens indica la Santa Seu per a mantenir sempre i en tot moment el caràcter propi de la Basílica, destinada a les celebracions de culte, a la pregària i al silenci. Així com assegurem el manteniment d’aquest preciós espai que és goig i orgull de tots els morellans.