FULLEJANT PER L’ARXIU

L’objectiu d’aquesta secció és donar a conéixer el dia a dia recollit en protocols notarials i altres documents que es conserven a l’Arxiu Històric Eclesiàstic de Morella.
A través d’aquestes xicotetes històries coneixerem millor la nostra ciutat, el seu entorn, les persones que hi visqueren i els seus costums.

No és un treball científic, sols es pretén oferir una transcripció comprensible de documents que servisquen de reflexió i ajuden a situar-nos en temps passats, sense entrar en un anàlisi profund. En aquestes transcripcions s’intentarà mantenir l’idioma original.

A.S. V.G.

L’ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL

L’ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL

5.- ESGLÉSIA DE SANT MIQUEL
Resum
Al mateix temps que l’església de S. Joan va construir-se la de S. Miquel. Esta ha patit molt en les successives guerres que van assolar Morella, però per la voluntat i l’esforç de tot el poble ha sigut la referència d’un barri i prestà servici al llarg de la història encara que ara tinga un ús diferent.
AHEM. Notaris: Francesc Albesa, Vicent Antolí. Llibre de St. Miquel.

4.- ESGLÉSIA DE SANT JOAN

4.- ESGLÉSIA DE SANT JOAN

Amb este treball coneixerem un poc més l’esgle´sia de Sant Joan Baptista durant els segles XVI i XVII. Sabem que tenia cobertís a l’entrada, orgue, retaule, era rica en ornaments i el nom d’algun altar. Posem complert un inventari de la mateixa

Oficis dels segles XVI-XVII

Oficis dels segles XVI-XVII

Ademés de les feines del camp, la gent treballava en altres oficis. Coneixerem a què es dedicaven en el segles XVI – XVII, com es preparaven, s’organitzaven i, per mig d’algun inventari, les eines que utilitzaven.

2.- “A ESTIL DE BON AGRICULTOR”

2.- “A ESTIL DE BON AGRICULTOR”

2.- A ESTIL DE BON AGRICULTOR
AHEM. Notaris: Francesc Albesa, Manuel Martí i Joan Sentalinea.
Resum: En els segles XVI i XVII els masovers i agricultors constituïen un pilar bàsic de la societat morellana. Com a mostra del dia a dia en la vida de la gent del camp tenim part dels contractes d’arrendament dels masos, la presa de possessió d’un d’ells i l’inventari d’un altre.

INVENTARI CASTELL DE MORELLA I EDIFICIS ANNEXOS

INVENTARI CASTELL DE MORELLA I EDIFICIS ANNEXOS

Estant presents Joaquim Saura de Roman, cavaller i alcaid del Castell de Morella, i Gaspar Despens de Cubells, sots alcaid, es fa inventari de les armes i altres coses del Castell.