POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES

1. Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: PARRÒQUIA DE MORELLA – BISBAT DE TORTOSA

NIF: R4300002E
Adreça postal: C/Escoles Pies, 1, 12300, Morella (CASTELLÓ)

Telèfon: 964 160 379

Correu electrònic: info@basilicademorella.org

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A la PARRÒQUIA DE MORELLA – BISBAT DE TORTOSA, propietari del lloc web, tractem les seves dades personals amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats, realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal relacionada, atendre les seves consultes, així com, en cas d’acceptar-ho, l’enviament de comunicacions comercials i newsletters informatius.

3. Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre vostè no ens sol·liciti la seva supressió i en qualsevol cas durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Les bases legals que legitimen el tractament de les seves dades per part nostra són:

  • Execució d’un contracte o demanda de serveis: Prestació dels serveis sol·licitats
  • Consentiment de l’interessat: Enviament de comunicacions comercials, atendre les seves consultes, inscripcions a seminaris o xerrades i rebre el nostre newsletter

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Persones o entitats directament relacionades amb el responsable (assessoria fiscal i comptable, bancs, proveïdors de serveis amb el degut contracte de prestació que prescriu l’article 28 RGPDUE), i entitats i instàncies amb les quals hi hagi obligació legal.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a la PARRÒQUIA DE MORELLA – BISBAT DE TORTOSA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en este cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En este cas, la PARRÒQUIA DE MORELLA – BISBAT DE TORTOSA deixarà de tractar les dades, exceptuant motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, aixina com la portabilitat de les seues dades, que pot exercir en l’adreça del propietari de la web.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

7. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a la PARRÒQUIA DE MORELLA – BISBAT DE TORTOSA procedeixen del propi interessat.

8. Categories de dades

Les categories de dades que es tracten són:

Dades identificatives:

Nom i cognoms.

Direcció postal.

DNI/NIF/CIF.
Telèfons.
Direcció de correu electrònic.

Firma.

Dades bancàries:

Totes les necessàries per a la gestió i/o domiciliació de cobraments i pagaments, com el número de compte bancari, mitjans de pagament electrònics i/o virtuals i altres mitjans de pagament.

Categories de dades especials:

No es tracten categories especials de dades personals (és a dir, aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Altres tipus de dades:

No es tracten altres tipus de dades.

No es tracten dades especialment protegides.