Retaule de l’altar major

Atureu-vos a contemplar l’apoteosi del barroc a Morella entre els segles XVII i XVIII.