El punxó de Morella

L’orfebreria va tindre una gran importància a Morella des del segle XIII fins el XVI, ací podreu conèixer-la i valorar-la.