La col·lecció museogràfica

Entreu a la sagristia i observeu amb deteniment els tresors distribuïts en les tres sales.