L’ANUNCI – RENOVEM EL VOT

L’ANUNCI – RENOVEM EL VOT

 “El Justícia, jurats i Consell de Morella, tenen a bé donar gràcies a la Imperatris de totes les creatures i Senyora nostra, la Verge de Vallivana, ara i en tot temps, en un novenari de sis en sis anys pel benefici de la salut alcançada l’any passat”.  Són...