INVENTARI CASTELL DE MORELLA I EDIFICIS ANNEXOS

INVENTARI CASTELL DE MORELLA I EDIFICIS ANNEXOS

Notari: Lluís Maçana (1559). AHEMResum: Estant presents Joaquim Saura de Roman, cavaller i alcaid del Castell de Morella, i Gaspar Despensde Cubells, sots alcaid, es fa inventari de les armes i altres coses del Castell