14 de febrer de 1.673

14 de febrer de 1.673 – 350 anys de record i d’agraïment

Archivo adjunto
14 de febrer 1673